Perkihdmatan

BAHAGIAN PENTADBIRAN

 • Memberi perkhidmatan pentadbiran yang berwawasan, proaktif dan berinovatif.
 • Mencapai penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan pejabat dengan memastikan teknologi maklumat diintegrasikan dengan kerja-kerja harian.
 • Memastikan peningkatan daya produktiviti serta penambahbaikan tahap kecekapan dan berkesanan setiap anggota organisasi.
 • Memastikan semua peraturan panduan, proses dan prosedur yang sedia ada dipatuhi.
 • Memastikan sistem yang berkualiti di pejabat daerah digubal berpandu kepada PKPA ( Termasuk Daris Panduan Perlaksanaan MS ISO 9000 - PKPA 2/96 )

Lebih lagi »

UNIT FAIL

 • Mendoket surat-surat masuk dalam buku daftar penerimaan surat
 • Mendoket surat-sura masuk (incoming mail) untuk tindakan pegawai
 • Menutup dan membuka fail serta mendapatkan fail pergerakan fail
 • Mengawal pergerakan fail dan mendapatkan fail yang diperlukan oleh pegawai untuk tindakan segera
 • Tugas-tugas sampingan aktiviti diarah dari masa ke semasa

Lebih lagi »

UNIT MAHKAMAH ANAK NEGERI

 • Mengendal perbicaraan kes-kes berhubung dengan Undang -Undang atau Adat Anak Negeri
 • Menentukan tarikh/tempoh perbicaraan kes-kes mahkamah
 • Memastikan hukuman dapat diadil setimpal dengan kesalahan
 • Mengadakan mesyuarat Pejabat/ Ahli bulanan dalam kakitangan KD/KAN/WKAN/KK

Lebih lagi »

UNIT ASET DAN STOR

 • Mengurus semua aset alih kerajaan di Jabatan meliputi Penerimaan, Pendaftaran, Penggunaan, Penyimpanan, Pemeriksaan, Penyelenggaraan, Pelupusan dan Kehilangan/Hapuskirai
 • Menyelaras penyediaan laporan seperti Harta Model dan Iventori, Pemeriksaan Harta Model dan Inventori, Pelupusan Asset Alih kerajaan dan Tindakan Surcaji

Lebih lagi »

UNIT AKAUN

 • Unit akaun diwujudkan untuk memastikan pengurusan kewangan yang dikendalikan mengikut peraturan-peraturan kewangan yang ditetapkan seperti
 • -Akta Acara Kewangan
 • -Arahan Pembendaharaan
 • -Pekeliling-pekeliling Kementerian dan Pembendaharaan

Lebih lagi »

UNIT HASIL

 • Memproses Permohonan/Pembaharuan Lesen Perniagaa
 • Menerima Pembayaran Resit-resit Am (Daftar Surat kuasa/ Wakil, Surat Perjanjian dan Sewa Bangunan Kerajaan
 • Membuat Penyata Laporan Kewangan Suku Tahun
 • Membuat Penyata Laporan Tunggakan Hasil
 • Mengambil tindakan ke atas Surat berkenaan Hasil
 • Menghantar Punggutan Hasil ke Bank/Bendahari
 • Melanyani Orang Awam di Kaunter

Lebih lagi »

UNIT PEMBANGUNAN

 • Merancang, mengemaskini, dan menyediakan senarai permohonan projek pembangunan daerah setiap tahun.
 • Mengurus dan mengemaskini pendaftaran e-kasih untuk penerima bantuan PBR, PPP, dan PPES.
 • Sebagai agensi penyelaras, pelaksana dan pemantau bagi projek pembangunan kecil atau luar bandar yang disalurkan ke daerah melalui peruntukkan kewangan dari Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan lain-lain agensi atau badan berkanun
 • Memproses tuntutan bagi kerja atau bekalan bagi projek-projek pembangunan daerah untuk pembayaran kepada pembekal atau kontraktor

Lebih lagi »