Visi, Misi & Objektif..

MISI

Menjadikan daerah Kota Belud sebuah daerah pertanian yang maju dan pusat pelancongan yang menarik berasaskan pertanian, perikanan dan ternakan dengan mempeastikan kawasan-kawasan dan sumber-sumber yang sedia ada diusahakan dengan optima menggunakan kaedah-kaedah moden secara terancang dan sistematik dan membangunkan pusat-pusat serta sumber-sumber pelancongan.

VISI

Menjadikan daerah Kota Belud sebuah daerah pertanian yang maju dan pusat pelancongan yang menarik berasaskan pertanian, perikanan dan ternakan dengan mempeastikan kawasan-kawasan dan sumber-sumber yang sedia ada diusahakan dengan optima menggunakan kaedah-kaedah moden secara terancang dan sistematik dan membangunkan pusat-pusat serta sumber-sumber pelancongan.

OBJEKTIF

  • Memastikan agar pembangunan daerah yang dirancang secara teratur dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.
  • Menjadi Pelopor kepada perubahan positif yang menyeluruh di daerah.
  • Memastikan agar Dasar-Dasar Umum Kerajaan diketahui oleh rakyat dan dilaksanakan dari masa ke masa
  • Menjadi pelopor sistem pentadbiran yang cemerlang dan budaya kerja yang positif agar didokong oleh semua jabatan / agensi di peringkat daerah
  • Menjalin hubungan yang baik dengan Wakil Rakyat Negeri dan Persekutuan, pertubuhan- pertubuhan masyarakat dan ketua- ketua masyarakat agar pentadbiran daerah terlaksana dengan lebih berkesan
  • Memastikan agar aduan masyarakat kekal di tahap yang paling rendah dan dapat diatasi serta matlamat yang ditentukan dapat dicapai.
  • Mengurangkan kadar rakyat termiskin daerah serta menyediakan prasarana yang sempurna serta mengujudkan masyarakat yang berdaya maju
  • Mengujudkan suasana aman dan harmoni di kalangan anggota masyarakat dan memberi khidmat kehakiman, perundanganserta berusaha meninggikan mutu perkhidmatan pejabat dan sebagai penghubung / penyambung lidah kerajaan di peringkat daerah.