Fungsi

FUNGSI JABATAN

  • Perancang utama pembangunan daerah
  • Pemimpin dan ejen perubahan di peringkat daerah
  • Penghubung dan penyambung lidah kerajaan
  • Pendokong sistem pentadbiran yang cemerlang dan pelopor budaya kerja yang positif di peringkat daerah
  • Pelaksana Dasar-Dasar Umum Kerajaan dari masa ke masa.